Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας αποτελείται από καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν πετύχει στον τομέα τους και καλύπτουν με τις ειδικότητές τους τις ανάγκες που απαιτούν τα
σύγχρονα έργα αλλά και οι σύγχρονες εταιρείες.  Όλοι οι άνθρωποί μας λόγω της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ τους αποτελούν ουσιαστικά μία ομάδα και δουλεύουν με τρόπο
που να συμπληρώνει ο ένας τον άλλο με μοναδικό στόχο και σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε απλού ή σύνθετου έργου σας.
Ευάγγελος Χαϊδαρλής
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Γενική Διεύθυνση
Τράμπα Αγγελική
Δικηγόρος
Νομικός Σύμβουλος
Δούναβης Γιώργος
Λογιστής – Φοροτεχνικός
Οικονομικός Σύμβουλος
Σοφία Τζιτζιρίκα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Διεύθυνση Έργων – Προμηθειών
Παναγιωτόπουλος Θεόδωρος
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ενεργειακός Επιθεωρητής-Ελεγκτής Δόμησης
Δρόσος Απόστολος
Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος Μηχανικός
Μελέτες – Αδειοδοτήσεις
Στραβολαίμης Νικόλαος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Μελέτες – Σχεδιασμός 3D
Μαυρίδου Μόνικα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Διαχείριση Έργων
Παχατουρίδης Γιώργος
Εργοδηγός
Οργάνωση Εργοταξίων
Σαραντίδης Ηλίας
Τοπογράφος Μηχανικός
Τοπογραφικές μελέτες – Αποτυπώσεις
Σολδάτου Σάσα
Σχεδιάστρια
Γραφικά – Εικαστικά
Χαϊδαρλή Μαριάννα
Δημόσιες Σχέσεις
Καλπακίδης Σάκης
IT Manager/ Software Developer

Social Media

Ακολουθήστε την CVC Constructions και εδώ