Η Εταιρεία

CVC – Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία

Η CVC Κατασκευαστική είναι Τεχνική Εταιρεία, με αριθμό μητρώου Τ.Ε.Ε. 12795 και έδρα την Θεσσαλονίκη. Διακριτός τίτλος της εταιρείας είναι CVC Κατασκευαστική
(Chaidarlis Vangelis Constructions).
Δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών και μελετών, σε οικοδομικά έργα του ιδιωτικού τομέα, όπως επαγγελματικούς χώρους,

καταστήματαγραφείατραπεζικά καταστήματαβιοτεχνικούς χώρους και κατοικίες.

Αναλαμβάνει κατασκευές και μελέτες απλών και σύνθετων έργων αλλά και έργων ειδικών απαιτήσεων. Στον τομέα των κατασκευών αναλαμβάνει έργα από την έναρξη έως την ολοκλήρωση τους. (turn-key solutions)

logo

Social Media

Ακολουθήστε την CVC Constructions και εδώ