Συντήρηση Έργων & Κατασκευών

Η ποιότητα των κατασκευών μας υποστηρίζεται από την ομάδα συντήρησης έργων της εταιρείας μας με άμεση εξυπηρέτηση όλο το εικοσιτετράωρο. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης τόσο για τα έργα 
που κατασκευάζουμε όσο και για εγκαταστάσεις που απαιτούν τακτική συντήρηση για την εύρυθμη λειτουργία τους (συμβόλαια τακτικής συντήρησης).
Η CVC service προσφέρει υπηρεσίες για κάθε είδους οικοδομική εργασία, υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης και συστημάτων ασφαλείας.

Social Media

Ακολουθήστε την CVC Constructions και εδώ