Μελέτη & Κατασκευή

Η μελετητική ομάδα των συνεργατών της CVC Κατασκευαστικής συντάσσει μελέτες απλών και σύνθετων οικοδομικών έργων, και απαρτίζεται από
αρχιτέκτονες μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς, ηλεκτρολόγους/μηχανολόγους μηχανικούς, Interior Designer καλύπτοντας έτσι κάθε μελετητική 
απαίτηση των σύγχρονων έργων καθ’ όλη τη διάρκεια στη φάση της κατασκευής έως την ολοκλήρωσή τους.

Social Media

Ακολουθήστε την CVC Constructions και εδώ