Επίβλεψη Κατασκευής

Επιβλέπουμε την κατασκευή επιτόπου του έργου, με συνεχή παρουσία των εργοταξιακών στελεχών μας, διασφαλίζοντας την απόλυτη ποιότητα, την ομαλή εξέλιξη του έργου,
την σωστή εφαρμογή και τοποθέτηση των υλικών της κατασκευής. Φροντίζουμε την ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων τηρώντας τους κανόνες της τέχνης και τη νομοθεσία.
Εφαρμόζουμε την κατασκευαστική μας εμπειρία και δημιουργούμε άψογες σχέσεις συνεργασίας με τους μελετητές, τους επιβλέποντες και τους κυρίους των έργων.

Social Media

Ακολουθήστε την CVC Constructions και εδώ