Ασφάλεια Έργου Εγγύηση Κατασκευής


Ασφαλίζουμε ότι κατασκευάζουμε με συμβόλαια των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας μας, εξασφαλίζοντας έτσι τα συμφέροντα των εργοδοτών – πελατών μας, αλλά και την αξία των κατασκευών μας.
Εγγυόμαστε την απόλυτη ποιότητα των κατασκευών μας, γι’ αυτό παρέχουμε γραπτή εγγύηση καλής εκτέλεσης και λειτουργίας, ενώ ταυτόχρονα παρέχουμε δωρεάν συμβόλαιο
τεχνικής υποστήριξης, επί εικοσιτετραώρου, με άμεση αντιμετώπιση των τυχών προβλημάτων λειτουργίας για έναν ολόκληρο χρόνο
(24h after sales service).

Social Media

Ακολουθήστε την CVC Constructions και εδώ